Skip to main content

Energimerking

Energimerkeordningen er utviklet for å gi forbrukere informasjon om energiforbruket til husholdningsprodukter. Ettersom produktene er forbedret med energisparende teknologi, får mange hvitevarer energimerke fra toppen av skalaen, fra A til A +++. Dagens energimerking begrenser dermed utviklingen av energisparende teknologi. Derfor innføres det nå en ny energimerking, med en ny skala med større avstand mellom energiklassene slik at det blir enklere for forbrukere å sammenligne produkter.

Hva er nytt?

Den nye energimerkingen fra 2021 har en skala fra A-G og er uten plusstegn.

Andre endringer:

  • Produktets energiforbruk er plassert midt på etiketten
  • QR-kode som lenker til en database hvor du får tilgang til produktets spesifikasjoner
  • Støynivåvurdering fra A-D for alle produkter
  • Nye piktogram. Enkelte forblir de samme, mens andre er nye eller reviderte for å gjenspeile nye test- og målemetoder.

Hvordan blir produktene mer miljøvennlige av endringen?

Oppdateringen av energimerket flytter de beste produktene ned slik at de havner mer midt på skalaen – da vil det vil være rom for forbedringer lengst oppe på skalaen.

Dette vil føre til store forbedringer sammenlignet med nåværende merking hvor dagens produkter har «nådd toppen» og insentivet for videre utvikling blir mindre. Kravet for de ulike nivåene blir strengere, så større forbedringer kommer til å kreves for at produktene skal avansere et nivå opp på skalaen A-G.

Hvilke produkter gjelder den nye energimerkingen for?

Den nye energimerkingen gjelder for kjøleskap, fryser, kombiskap, vaskemaskiner, vaskemaskiner med tørketrommel, oppvaskmaskiner og vinskap. Ny energimerking for tørketromler kommer i 2022.

I tillegg vil den gjelde for TV-apparater, PC-skjermer og digitale informasjonsskjermer.

Les mer om den nye energimerkingen på NVE!

Slik fremstår de nye energimerkene fordelt på hvitevarer:

Oppvaskmaskin

Det nye energimerket for oppvaskmaskiner viser energiforbruket per 100 vaskesykluser. Energimerket for oppvaskmaskiner viser antallet kuverter, vannforbruk per vannsyklus, lengden på vaskesyklus og støynivå. Støynivået vurderes på en skala fra A til D.

Vaskemaskin

For vaskemaskiner og vaskemaskiner med tørketrommel viser det nye energimerket energiforbruk per 100 vaskesykluser (og/eller tørkesykluser) og en energiklassifisering fra A til G. Energimerket viser i tillegg maks. tørkemengde i kilo, vannforbruk per syklus, lengde på en syklus og støynivå. Støynivået vurderes deretter på en skala fra A til D. Tørkeeffektiviteten vurderes fra A til G.

Kombinert vask/tørk

Energiforbruk er spesifisert som vektet forbruk per 100 sykluser. Nominell kapasitet for «vask og tørkesyklus» og for vaskesyklus. Vektet vannforbruk «vask og tørkesyklus» og for vaskesyklus. Støyutslipp for tørketrommel inkludert støyemisjonsklasse Varighet for «vask og tørr syklus» og for vaskesyklus.

Kjøleskap, fryser og kombiskap

Det nye energimerket for kjøleskap, fryser  og kombiskap viser årlig energiforbruk og en energivurdering fra A til G. Energimerket viser også kapasiteten for kjøleskap og fryser i liter. Støynivået for disse produktene vises både i desibel og på en skala fra A til D.

Vinskap

Som med de andre energimerkene, endres også energieffektivitetsklassen til vinskap. I tillegg er en QR-kode og støyemisjonsklassene gitt her. Som før vises det årlige energiforbruket og antall standard vinflasker som skal lagres.

Tørketrommel

Nytt energimerke for tørketromler kommer 2022.


Andre artikler

Frittstående eller integrert?

Når det gjelder hvitevarer snakkes det gjerne om frittstående, halvintegrert, innbygging, integrert eller integrerbart. Blir du litt forvirret av de ulike termene? Her kommer en kort forklaring!

Kan jeg løse problemet selv?

Noen ganger kan feilmeldinger og andre problemer med hvitevarer ha enkle løsninger! Her beskriver vi grunnleggende bruk og vedlikehold, samt mulige løsninger for hyppigst rapporterte problem.

Hva er EE-avall?

EE-avfall er alle produkter som bruker strøm eller går på batterier, inkludert ledninger og annet som benyttes sammen med elektriske eller elektroniske produkter.

Reservedeler og tilbehør

I mange tilfeller kan en hvitevare enkelt repareres ved å erstatte deler. Disse delene kan du lett montere selv. Vi er behjelpelig med bestilling av reservedeler og tilbehør.