Miljøpolicy

I juni 2019 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert. I en verden som står overfor mange miljøutfordringer, er det godt å vite at vi som bedrift kan være med å gjøre vår del!

Til deg som kunde, vil vi legge vekt på miljøvennlige produkt og øke kunnskapen rundt dette. Alle våre hvite- og brunevarer er merket med energimerker. HER kan du få litt informasjon om hvor nyttig energimerking er.

  • I vårt miljøarbeid tar vi utgangspunkt i at gjeldende lover og forskrifter skal følges.
  • Vi utfører kildesortering av avfall og tilstreber å jobbe energiøkonomisk.
  • Vi ivaretar relevante miljøkrav ved forhandlinger, bestillinger, innkjøp og reiser.
  • Vårt eget miljøarbeid og vårt miljøstyringssystem utvikles gjennom kontinuerlige forbedringer.
  • Vi vil dessuten bidra til en økt miljøbevissthet internt og eksternt.

Klima- og miljørapport for avd. Elvegata 2019
Klima- og miljørapport for avd. Barstølveien 2019
Klima- og miljørapport for avd. Lager 2019

Klima- og miljørapport for avd. Elvegata 2020
Klima- og miljørapport for avd. Barstølveien 2020
Klima- og miljørapport for avd. Lager 2020