Skip to main content

Kvalitetspolicy

Rolfs Elektro skal alltid oppfylle kundenes krav, behov og forventninger gjennom å være oppmerksomme og ha kunden i fokus slik at vi alltid leverer tjenester og produkter med riktig kvalitet. Dette oppnår vi gjennom medarbeidernes engasjement og profesjonalitet i yrket, samt et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Leveranser
For å bli ansett som en pålitelig aktør, vil vi fokusere på god leveransestyring for å sikre at vi leverer til avtalt tid.

Produkter og tjenester
For at våre kunder skal bli fornøyde med våre produkter og tjenester skal vi gjennom korrekt anvendelse av vår kompetanse og våre produkter levere avtalt kvalitet.