Skip to main content


Miljøfokus

Vi er resertifisert Miljøfyrtårnbedrift for 3 nye år!
I en verden som står overfor mange miljøutfordringer, er det godt å vite at vi som bedrift kan være med å gjøre vår del!

Til deg som kunde, vil vi legge vekt på miljøvennlige produkt og øke kunnskapen rundt dette. Alle våre hvite- og brunevarer er merket med energimerker.

  • I vårt miljøarbeid tar vi utgangspunkt i at gjeldende lover og forskrifter skal følges.
  • Vi utfører kildesortering av avfall og tilstreber å jobbe energiøkonomisk.
  • Vi ivaretar relevante miljøkrav ved forhandlinger, bestillinger, innkjøp og reiser.
  • Vårt eget miljøarbeid og vårt miljøstyringssystem utvikles gjennom kontinuerlige forbedringer.
  • Vi vil dessuten bidra til en økt miljøbevissthet internt og eksternt.Hva er EE-avfall?

EE-avfall er alle produkter som bruker strøm eller går på batterier, inkludert ledninger og annet som benyttes sammen med elektriske eller elektroniske produkter.

Energimerking

Energimerkeordningen er utviklet for å gi forbrukere informasjon om energiforbruket til husholdningsprodukter.