Skip to main content

Nyheter & tips

Det finnes en utall av ulike hvitevarer og elektriske artikler. Hva bør jeg velge? Hva gjør jeg når et problem eller feil oppstår? Hvor lang garantitid er det på produktet? Spørsmålene er mange! I følgende artikler vil vi bistå med tips, fakta og nyheter!

Hva er EE-avfall?

EE-avfall er alle produkter som bruker strøm eller går på batterier, inkludert ledninger og annet som benyttes sammen med elektriske eller elektroniske produkter.

Reservedeler og tilbehør

I mange tilfeller kan en hvitevare enkelt repareres ved å erstatte deler. Disse delene kan du lett montere selv. Vi er behjelpelig med bestilling av reservedeler og tilbehør.

Energimerking

Energimerkeordningen er utviklet for å gi forbrukere informasjon om energiforbruket til husholdningsprodukter. 

Frittstående eller integrert?

Når det gjelder hvitevarer snakkes det gjerne om frittstående, halvintegrert, innbygging, integrert eller integrerbart. Blir du litt forvirret av de ulike termene? Her kommer en kort forklaring!

Kan jeg løse problemet selv?

Noen ganger kan feilmeldinger og andre problemer med hvitevarer ha enkle løsninger! Her beskriver vi grunnleggende bruk og vedlikehold, samt mulige løsninger for hyppigst rapporterte problem.