Sponsormidler

Rolfs Elektro deler ut sponsormidler hvert år. Vi får inn mange forespørsler, og er utrolig imponert over mangfoldet og engasjementet som ligger bak henvendelsene vi mottar.


KRITERIER FOR Å MOTTA SPONSORMIDLER

Søkerne vurderes etter disse kriteriene:

  • Søknader som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
  • Lag og foreninger som er basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
  • Prosjekter som er til glede og trygghet for mange i det aktuelle nærmiljøet blir prioritert. 
  • Lokalisert innenfor våre leveringsområder.

Følgende krav settes til søknaden:

  • Navn, adresse og org.nr til søker, samt en kontaktperson.
  • En kort og tydelig beskrivelse av prosjektet det søkes penger til. 
  • Vår logo skal synliggjøres i en eller annen form – på deres hjemme-/facebookside, på drakter/plakater/skilt e.l.
  • De som får innvilget søknad må sende faktura med beskrivelse av motytelse til randi@rolfselektro.no 

Søknader sendes til randi@rolfselektro.no
Tildeling av sponsormidler skjer fortløpende, og de som får tildelt midler blir tilskrevet, og presentert her.
Søknadene er behandlet av markedsgruppen hos Rolfs Elektro.

SPONSORMIDLER FOR 2023:

SPONSORMIDLER FOR 2024:

IK Start Kvinner

Vipers Kristiansand

Åseral Idrettslag

Just IL

I.L. Framsteg

Byremohallen

Trafikkland

Mercy Ships Golfturnering

Blå Kors BlåMarked