Skip to main content

Sponsormidler

Rolfs Elektro deler ut sponsormidler hvert år. Vi får inn mange forespørsler, og er utrolig imponert over mangfoldet og engasjementet som ligger bak henvendelsene vi mottar.


KRITERIER FOR Å MOTTA SPONSORMIDLER

Søkerne vurderes etter disse kriteriene:

  • Søknader som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
  • Lag og foreninger som er basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
  • Prosjekter som er til glede og trygghet for mange i det aktuelle nærmiljøet blir prioritert. 
  • Lokalisert innenfor våre leveringsområder.

Følgende krav settes til søknaden:

  • Navn, adresse og org.nr til søker, samt en kontaktperson.
  • En kort og tydelig beskrivelse av prosjektet det søkes penger til. 
  • Vår logo skal synliggjøres i en eller annen form – på deres hjemme-/facebookside, på drakter/plakater/skilt e.l.
  • De som får innvilget søknad må sende faktura med beskrivelse av motytelse til randi@rolfselektro.no 

Søknader sendes til randi@rolfselektro.no
Tildeling av sponsormidler skjer fortløpende, og de som får tildelt midler blir tilskrevet, og presentert her.
Søknadene blir behandlet av markedsgruppen hos Rolfs Elektro.

STØTTE/SPONSORMIDLER FOR 2023:

STØTTE/SPONSORMIDLER FOR 2024:

Åseral Idrettslag

Blå Kors BlåMarked

Gatemagasinet MOT

Songdalen Skolekorps