Rolfs Elektro deler ut sponsormidler

Rolfs Elektro deler ut sponsormidler hvert år. Vi får inn mange forespørsler, og er utrolig imponert over mangfoldet og engasjementet som ligger bak henvendelsene vi mottar. Dette blir derfor nå gjort mer systematisk, med en årlig åpen søknad om sponsormidler.


KRITERIER FOR Å MOTTA SPONSORMIDLER

Komiteen vil vurdere søkerne etter disse kriteriene:

 • Søknader som stimulerer til aktivitet blant barn og ungdom.
 • Lag og foreninger som er basert på frivillig arbeid og dugnadsinnsats.
 • Prosjekter som er til glede og trygghet for mange i det aktuelle nærmiljøet blir prioritert. 
 • Lokalisert innenfor våre leveringsområder.

Komiteen setter følgende krav til søknaden:

 • Navn, adresse og org.nr til søker, samt en kontaktperson.
 • En kort og tydelig beskrivelse av prosjektet det søkes penger til. 
 • Vi ønsker én samlet søknad fra idrettslaget eller foreningen
  (ikke flere søknader fra ulike aldersgrupper)
 • Vår logo skal synliggjøres i en eller annen form – på deres hjemme-/facebookside, på drakter/plakater/skilt e.l.
  (Egnet logo vil bli tilsendt.)
 • De som får innvilget søknad må sende faktura
  med beskrivelse av motytelse til sponsor@rolfselektro.no 

SPONSORMIDLER FOR 2022:

Midler for 2022 er tildelt. De som får tildelt midler blir tilskrevet, og presenteres her. Søknadene er behandlet av markedsgruppen hos Rolfs Elektro.

SPONSORMIDLER FOR 2023:

Søknadsfrist 15. desember 2022
Søknader sendes til sponsor@rolfselektro.no
Tildeling av sponsormidler vil skje januar 2023.