Skip to main content

Hva er EE-avfall?

EE-avfall er alle produkter som bruker strøm eller går på batterier, inkludert ledninger og annet som benyttes sammen med elektriske eller elektroniske produkter.

Alle elektriske produkter inneholder stoffer og miljøgifter som er skadelige for både mennesker, dyr og miljø. Derfor skal elektrisk avfall alltid, og uten unntak, kildesorteres. I tillegg inneholder slike produkter materialer og stoffer som kan gjenvinnes og brukes på nytt. På den måten reduserer vi behovet for utvinning av nye råmaterialer og bidrar til et mer miljøvennlig og sirkulært kretsløp.

Kildesortereing av EE avfall

På grunn av at produkter som går på strøm inneholder mye miljøgifter er det viktig at de håndteres på en forsvarlig måte når de kastes. Når elektriske og elektroniske produkter kasseres, kalles de EE-avfall. 

Alle slike produkter skal sorteres grundig får de kastes. Det finnes 9 kategorier innenfor denne avfallstypen. De er som følger:

 • TVer og øvrige skjermer (f.eks. monitorer)
 • Lysrør
 • Øvrige lyskilder
 • Kuldemøbler (kjøleskap, fryseskap, kombiskap, m.m.)
 • Øvrige store hvitevarer
 • Store enheter
 • Mindre enheter
 • Kabler og ledninger
 • Småelektronikk 

Det er viktig å holde seg til disse 9 kategoriene. De skal nemlig ikke blandes sammen. En må også være klar på at en del relaterte produkter, sånn som blekkpatroner, tonerkassetter og batterier ikke hører hjemme i denne typen avfall. Har du altså en printer eller en batteridrevet dings, så skal blekkilde og batteri fjernes og kastes for seg, eller leveres til oss.

Slik behandler Rolfs Elektro EE-avfall

Retur av EE-avfall
For privatpersoner er det veldig enkelt å kvitte seg med EE-avfall på en forsvarlig måte. Vi som forhandler plikter å ta imot EE-avfall, selv om det kunden vil kvitte seg med er av et merke vi ikke fører i våre butikker. Privatpersoner kan også benytte gratis kommunale mottak eller innsamlingsordninger.

Når du kjøper en ny hvitevare hos oss, kan du samtidig bestille retur av EE-avfall/din gamle hvitevare. Vi garanterer at produktene håndteres på en forsvarlig måte når de kastes. 
Retur av småelektrisk, batteri, lyskilder, data/mobil, TV/skjerm kan leveres i begge butikker.

Hva skjer med EE-avfallet?
Når du overlater EE-avfall til oss, blir det lagt i en container for elektrisk og elektronisk avfall før resirkulering. Allslags gammelt elektrisk og elektronisk utstyr samles her. Når containeren er full, blir den levert til en gjenvinningsstasjon hvor innholdet sorteres. 

Det gamle produktet rives så i småbiter; plast og metaller som stål kobber og aluminium. Så skilles de forskjellige materialene fra hverandre. Når delene er rene, altså når kobberet, jernet og de forskjellige typene plastikk er sortert ut, sendes de forskjellige materialene til smelteverk hvor de gjøres om til nytt råmateriale som kan brukes til andre ting. Deler av en gammel vaskemaskin kan få nytt liv, for eksempel i en bil.

Resirkulering av dataholdig elektrisk og elektronisk avfall
Ødelagte og utdaterte telefoner, nettbrett, digitale kameraer og datamaskiner og øvrige enheter som har et minne og inneholder personlige data faller inn under benevnelsen data-WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment).

Vi leverer data-WEEE som EE-avfall, derfor er kunden selv ansvarlig for å slette all personlig data før det leveres til resirkulering, eksempelvis:

 • Lagringsenheter som SIM-kort eller SD-kort bør fjernes
 • Nullstill telefonen eller nettbrettet
 • Tilbakestille PC-en slik den var da den var ny
 • Slette hele harddisken med et ekstern program
 • Fysisk ta ut og knuse harddisken

Sørg for at du har kopiert alt innhold du ønsker å ta vare på før du begynner.

Grunnen til at resirkulering av EE-avfall er så viktig

Det er lettere å få tak i råmaterialene ved å bruke skrapmetall enn ved å utvinne det fra malm gjennom gruvedrift. Hvis råmaterialer hentes fram fra gruver, blir karbonavtrykket materialene setter mye større enn med resirkulerte materialer.
Resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall er både effektivt og miljøvennlig. Stål varer for eksempel så og si evig, og derfor er det nyttig å bruke det om og om igjen istedenfor å kaste det bort etter første gangs bruk.
Ved å resirkulere det gamle utstyret, sørger en for at materialene kan brukes på nytt. Da reduseres forbruket av våre begrensede naturressurser.


Andre artikler

Energimerking

Energimerkeordningen er utviklet for å gi forbrukere informasjon om energiforbruket til husholdningsprodukter.

Reservedeler og tilbehør

I mange tilfeller kan en hvitevare enkelt repareres ved å erstatte deler. Disse delene kan du lett montere selv. Vi er behjelpelig med bestilling av reservedeler og tilbehør.

Frittstående eller integrert?

Når det gjelder hvitevarer snakkes det gjerne om frittstående, halvintegrert, innbygging, integrert eller integrerbart. Blir du litt forvirret av de ulike termene? Her kommer en kort forklaring!

Kan jeg løse problemet selv?

Noen ganger kan feilmeldinger og andre problemer med hvitevarer ha enkle løsninger! Her beskriver vi grunnleggende bruk og vedlikehold, samt mulige løsninger for hyppigst rapporterte problem.